Alie-en-Wilma-en-Christel-Dieetzorg-Friesland

Heeft u vragen en/of opmerkingen over Dieetzorg Friesland? Stuur dan een email naar info@dieetzorgfriesland.nl.

Geef in de mail bij ‘onderwerp’ zo duidelijk mogelijk aan waar u een vraag of opmerking over heeft.
Vermeld behalve uw vraag/ opmerking ook:

  • Naam, woonplaats
  • Telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en emailadres
  • Bent u wel/ geen client bij ons
  • Bent u arts/ zorgverlener, dan graag aangeven wat uw functie is

In plaats van mailen kunt u ook de voicemail inspreken van telefoonnummer 0511-40 24 42.
NB Wij kunnen u niet direct te woord staan omdat wij ervoor hebben gekozen geen telefoon aan te nemen als we met iemand in gesprek zijn.

Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen, telefonisch of per mail, in principe binnen twee werkdagen.

 

Klik hier als u een afspraak wilt maken.

Klik hier als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen.


Contactgegevens  Dieetzorg Friesland:

Postadres: Berberkrûd 17, 9285 KH  Buitenpost
Tel: 0511 40 24 42
Mail: info@dieetzorgfriesland.nl

Diëtisten: Wilma Bouwman, Alie Lourens, Christel Wiersema, Marisca Dalhuizen (zie foto). En in april 2017 is het team aangevuld met Liset Bosma.

Bankrekeningnummer: NL78ABNA 044 83 84 566
KvK: 5463 2803
AGB Praktijkcode: 24-051512