E-mail info@dieetzorgfriesland.nl
Telefoon: 0511-40 24 42

Alle zorgverzekeraars vergoeden drie uren dieetadvisering vanuit het basispakket. Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering; zie hiervoor uw polisvoorwaarden. Bij diabetes, astma, COPD en verhoogd risico op hart- en vaatziekten kan er sprake zijn van zogenoemde ketenzorg.

Iedereen heeft elk kalenderjaar recht op 3 uren dieetadvies vanuit de basisverzekering. In de praktijk komt dit neer op een intakegesprek en 3-4 vervolggesprekken.
Omdat het een vergoeding vanuit de basisverzekering is is het eigen risico hier wel van toepassing. Dat bedrag wordt elk jaar door de politiek vastgesteld en geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Wij declareren de kosten bij uw zorgverzekeraar, u ontvangt geen factuur.

Heeft u diabetes, CVRM, astma of COPD?
Dan is het mogelijk dat u onder ketenzorg valt, hierbij gelden andere regels.

Heeft u diabetes, astma, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten?

Bij chronische aandoeningen als diabetes, astma en COPD (een specifieke longziekte) en bij CVRM (=Cardio-Vasculair Risico Management,  oftewel een
verhoogd risico op hart- en vaatproblemen)  is goede samenwerking binnen de eerste lijn belangrijk. Deze samenwerkingsverbanden worden ook ook wel ketenzorg genoemd. Het doel van ketenzorg is het afstemmen door meerdere zorgverleners van goede zorg voor de patiënt, waardoor het risico op complicaties en ziekenhuisopnames vermindert.

Per 1-1-2023 zijn de ketenzorgorganisaties gefuseerd tot één organisatie: Ketenzorg Friesland.  Als uw  huisarts hierbij aangesloten is, dan is de multidisciplinaire zorg goed geregeld.

Wilt u weten of u in de keten diabetes, astma, COPD of CVRM zit? Vraag het uw huisarts, uw praktijkondersteuner of de assistente.

Het aantal uren dieetadvies dat vergoed wordt binnen ketenzorg is afgestemd op wat u nodig heeft.
Wij declareren de kosten bij de ketenzorgorganisatie; u ontvangt geen factuur. Er geldt in dit geval geen eigen risico.

Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen 3 uren dieetadvisering vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekeringen nog een aantal extra uren dieetadvisering opgenomen. Of dit voor uw aanvullende verzekering geldt kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden of op de website Independer.

Bij een aanvullende verzekering geldt dat altijd eerst de 3 uren zorg uit de basisverzekering gebruikt wordt. Wanneer u vanuit uw aanvullende verzekering extra uren dieetadvies vergoed krijgt declareren wij deze weer rechtstreeks bij uw verzekeraar; u ontvangt dan geen factuur van ons. Zorg uit de aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het eigen risico.

De tarieven zijn gebaseerd op het uurtarief van 75 euro.

Eerste consult:  93,75 euro
Vervolg consult: 37,50 euro
Kort vervolgconsult: 18,75 euro
Persoonlijk schriftelijk advies: 18,75-37,50 euro
Toeslag bezoek aan huis: 27,50 euro

Consulten kunnen plaatsvinden op één van onze spreekuurlocaties, maar ook telefonisch of per email. Volgens afspraak met de zorgverzekeraars worden de consulttijden op kwartieren afgerond.

Zorgverzekeraars hebben allemaal een eigen uurtarief, daarom kunnen de tarieven die u op uw rekeningoverzicht van de zorgverzekeraar ziet enigszins afwijken van de hierboven genoemde bedragen.
In principe worden alle facturen naar de zorgverzekeraars gestuurd, maar u  kunt er ook voor kiezen zelf alle facturen toegestuurd te krijgen. Dan kunt u later alsnog bekijken of u ze wel of niet in wilt dienen bij de verzekeraar. In die gevallen hanteren wij ons eigen uurtarief van 75 euro, en ook dan worden de consulttijden afgerond op kwartieren.

Als alle uren dieetadvisering uit de basis- en aanvullende verzekering door u gebruikt zijn, kunt u besluiten om de verdere begeleiding in het lopende kalenderjaar zelf te betalen. Het blijvend veranderen van eetgewoontes kost tijd en bij te vroeg stoppen, vallen veel mensen weer terug in hun oude gewoontes. Dus extra consulten zijn dan aan te raden.
NB  In een nieuw kalenderjaar heeft u  opnieuw recht op 3 uren begeleiding vanuit de basisverzekering.

Na elk door u zelf te betalen gesprek krijgt u in de eerstvolgende maand een factuur per mail of per post toegestuurd. U wordt verzocht het bedrag binnen 14 dagen over te maken naar bankrekening NL78 ABNA 044 83 84 566 ten name van Dieetzorg Friesland onder vermelding van het factuurnummer.

Belangrijk

Bij het niet verschijnen op een afspraak of niet tijdig afzeggen wordt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze factuur kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij hanteren een afzegtermijn van 24 uur.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Leeuwarden, Burgum, Dokkum, Damwâld of Anjum?