1. Verwijsbrief

– verplicht voor dieetadvies bij gezondheidsproblemen
– niet nodig voor eenmalige voedingscheck

Meer informatie

Wij werken op verwijzing van een (huis)arts, omdat deze inzicht in uw gezondheidssituatie heeft. Zo weten wij bij het opstellen van een dieet waarmee we, medisch gezien, rekening moeten houden.

Wilt u een eenmalige voedingscheck dan kunt u zonder verwijzing bij ons terecht. De kosten van het consult worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

2. Aanmelden

– meld u aan via deze pagina.
– of bel 0511 40 24 42 en spreek uw naam, woonplaats en telefoonnummer in

Meer informatie

Bij voorkeur meldt u zich aan via deze pagina op onze website. U kunt aangeven voor welk spreekuur u een afspraak wilt maken en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact? Spreek dan de voicemail in (tel 0511 40 24 42). Vermeld uw naam, telefoonnummer, woonplaats en eventueel de voorkeurslocatie. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. 
NB Wij kunnen u niet direct te woord staan omdat wij ervoor hebben gekozen geen telefoon aan te nemen als we met iemand in gesprek zijn. 

Het is ook mogelijk dat uw (huis)arts de verwijsbrief naar ons toestuurt, in dat geval nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen.

3. Meenemen naar eerste consult

– legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas
– verwijsbrief van de (huis)arts
– ingevuld eetdagboek

Meer informatie

Uw gegevens worden tijdens het eerste gesprek in onze administratie vastgelegd. Wij hebben hiervoor uw BurgerServiceNummer (BSN) nodig, een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspas.

Als u een verwijsbrief gekregen heeft van uw (huis)arts, dan deze graag meenemen naar het spreekuur.

Omdat er veel vastgelegd moet worden in een eerste gesprek en we u ook graag een eerste voedingsadvies willen geven, vragen we u om voorwerk te doen. Zou u een aantal dagen op willen schrijven wat u gegeten en gedronken heeft? Ook vermelden hoeveel u gegeten heeft en op welke tijdstippen. Noteer zowel de maaltijden als de tussendoortjes. Gebruik hiervoor ons format, dus
download hier het eetdagboek. (NB  Het is een document in de breedte, dus ‘liggend’ afdrukken).
Neem het ingevulde eetdagboek mee naar het spreekuur, zodat we dit als basis kunnen gebruiken voor het advies.

4. Het eerste consult (gesprek 45-60 minuten; totale tijdsduur 75 minuten)

– intake
– eetdagboek bespreken
– eerste advies
– afspraken over aantal begeleidingsafspraken, tijdsduur en frequentie
– schriftelijke rapportage naar uw (huis)arts

Meer informatie

Het is belangrijk dat u een (dieet)advies krijgt dat goed aansluit bij uw gewoontes en uw mogelijkheden.
In de intake proberen we een zo compleet mogelijk beeld van u te krijgen. We zullen u bijvoorbeeld vragen naar uw thuissituatie, wat er medisch aan de hand is, uw medicijngebruik, wat uw wensen en ideeën zijn en wat u graag wilt bereiken.

Daarnaast gaan we uw eetgewoontes in kaart brengen. Hierbij gebruiken we bij voorkeur uw eetdagboek (zie hierboven bij punt 3).
We sluiten het gesprek af met een eerste advies, zodat u aan de slag kunt.

Mocht u geen eetdagboek bijgehouden hebben dan zullen we uw eetgewoonten navragen tijdens het eerste gesprek. Hierdoor zal er minder tijd overblijven voor een eerste advies.

Het eerste gesprek duurt 45-60 minuten.

Na het eerste gesprek rapporteren we de verwijzend (huis)arts.

5. Begeleidingsgesprekken

– begeleiding bij veranderen eetgewoontes
– keuze uit gesprekken van 25, 40 of 55 minuten

Meer informatie

Het veranderen van eetgewoontes kost tijd en energie. Veel mensen vinden het lastig om hun gewoontes te veranderen. Daarom bieden wij begeleidingsgesprekken aan.
Tijdens deze gesprekken gaan wij in op uw vragen en bespreken we de lastige situaties die u tegen komt. Zo nodig passen we het dieet tijdens het begeleidingstraject aan.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat u uw dieet niet meer als dieet ziet, maar dat het een nieuwe leefstijl gaat worden.

De één heeft meer tijd nodig om een nieuwe leefstijl aan te leren dan de ander. Daarom verschilt het aantal en de lengte van de begeleidingsgesprekken per persoon.
De één wil kortdurend begeleiding en heeft aan 2-3 gesprekken voldoende. De ander kiest voor een langer traject.
U kunt kiezen voor een begeleidingsgesprek van 25 minuten (=basis), 40 minuten (=uitgebreid) of 55 minuten (=optimaal). Later in het begeleidingstraject zijn ook korte vervolggesprekken mogelijk. Dit zijn gesprekken van 10 minuten waarin u enkele vragen kunt stellen en zo nodig gewogen kunt worden.

6. Beëindigen begeleiding

– eindgesprek
– vasthouden bereikte resultaat
– jaarlijkse dieetcheck (keuze uit gesprek van 40 of 55 minuten)

Meer informatie

U bepaalt wanneer de begeleiding wordt beëindigd. Dit kan om allerlei redenen zijn. Bijvoorbeeld als u uw doel heeft behaald of als u tevreden bent over het bereikte resultaat.
Een afsluitend gesprek is wenselijk, mede in verband met de eindrapportage die naar uw (huis)arts of specialist gestuurd wordt.
Wanneer u ervoor kiest om de begeleiding zonder eindgesprek te beëindigen, zullen wij uw dossier sluiten en in de meeste gevallen ook een afsluitende rapportage sturen naar de arts die u verwezen heeft. Hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden (zie tarieven)

Het resultaat dat u bereikt heeft wilt u natuurlijk graag vasthouden. Het zou voor u heel jammer zijn als u na verloop van tijd terugvalt in uw oude gewoontes. Wij bieden u daarom een (jaarlijkse) dieetcheck aan.

Andere redenen om regelmatig een dieetcheck te doen zijn bijvoorbeeld veranderingen in uw gezondheidssituatie en/of privé-situatie. Ook kunnen er nieuwe inzichten ontstaan op het gebied van voeding, doordat er veel onderzoek wordt gedaan. Daarnaast kunt u vragen hebben over bijvoorbeeld nieuwe producten in de supermarkt waarvan u zich misschien afvraagt of ze voor u geschikt zijn.