E-mail info@dieetzorgfriesland.nl
Telefoon: 0511-40 24 42

Dieetzorg Friesland maakt in principe geen gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD), omdat de tijd die we daarvoor nodig hebben afgaat van de totale behandeltijd. Wij geven er de voorkeur aan dat u een verwijsbrief vraagt aan uw huisarts, praktijkverpleegkundige of specialist, zodat wij beschikken over relevante medische gegevens. 

Wilt u een eenmalige voedingscheck dan kunt u wel zonder verwijzing bij ons terecht. Mocht tijdens het gesprek blijken dat u toch behoefte heeft aan begeleiding, dan kan dat. Mogelijk heeft u dan alsnog een verwijsbrief nodig.

U kunt zich aanmelden door het invullen van het afsprakenformulier op de website. U kunt aangeven voor welk spreekuur u een afspraak wilt maken en wij nemen contact met u op.

U kunt ons bellen op nummer 0511-402442. Op maandag- en donderdagochtend van 9.30-11.00 uur is de secretaresse rechtstreeks bereikbaar. Op andere momenten kunt u de voicemail inspreken en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Het is ook mogelijk dat uw huisarts, praktijkverpleegkundige of specialist de verwijsbrief naar ons toestuurt. In dat geval nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen.

  • Legitimatiebewijs
  • Verwijsbrief van de (huis)arts
  • Medicijnlijst
  • Eetdagboek

Uw gegevens worden tijdens het eerste gesprek in onze administratie vastgelegd. Wij hebben hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Als u een verwijsbrief gekregen heeft van uw huisarts of specialist, dan deze graag meenemen naar het spreekuur. Gebruikt u medicijnen, neem dan uw medicijnlijst mee.

Omdat er veel vastgelegd moet worden in een eerste gesprek en we u ook graag een eerste dieetadvies willen geven, vragen we u om voorwerk te doen. Zou u een aantal dagen op willen schrijven wat u gegeten en gedronken heeft? Noteer zowel de maaltijden als de tussendoortjes. Klik hier voor het eetdagboek. Neem het ingevulde eetdagboek mee naar het spreekuur, zodat we dit als basis kunnen gebruiken voor het advies.

Een 1e consult duurt 60-75 minuten.
U bent dus 60-75 minuten in de spreekkamer, maar de daadwerkelijke gesprekstijd zal korter zijn.
Want de zorgverzekeraars eisen dat binnen deze tijd ook de afwikkeling van het consult plaats vindt, zoals het ordenen van het dossier en het rapporteren naar uw verwijzer.

Een vervolgconsult duurt meestal 30 minuten.
U bent dus 30 minuten in de spreekkamer, maar ook hier geldt dat de daadwerkelijke gesprekstijd korter zal zijn. De eerste minuten zullen besteed worden aan het inlezen in het dossier en de laatste minuten aan het bijwerken van uw dossier.

Het is belangrijk dat u een dieetadvies krijgt dat goed aansluit bij uw gewoontes en uw mogelijkheden. In de intake proberen we een zo compleet mogelijk beeld van u te krijgen. We zullen u bijvoorbeeld vragen naar uw thuissituatie, wat er medisch aan de hand is, uw medicijngebruik, wat uw wensen en ideeën zijn en wat u graag wilt bereiken.
Daarnaast gaan we uw eetgewoontes in kaart brengen. Hierbij gebruiken we bij voorkeur uw eetdagboek (zie hierboven bij punt 3). We sluiten het gesprek af met een eerste advies, zodat u aan de slag kunt. Mocht u geen eetdagboek bijgehouden hebben dan zullen we uw eetgewoonten navragen tijdens het eerste gesprek. Hierdoor zal er minder tijd overblijven voor een eerste advies.

Na het eerste gesprek rapporteren we uw huisarts. Werd u verwezen door een andere arts of specialist, dan ontvangt deze verwijzer ook een rapportage.

Begeleidingsgesprekken:
Het veranderen van eetgewoontes kost tijd en energie. Veel mensen vinden het lastig om hun gewoontes te veranderen. Daarom bieden wij begeleidingsgesprekken aan. Tijdens deze gesprekken gaan wij in op uw vragen en bespreken we de lastige situaties die u tegen komt. Zo nodig passen we het dieet tijdens het begeleidingstraject aan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u uw dieet niet meer als dieet ziet, maar dat het een nieuwe leefstijl gaat worden.

De één heeft meer tijd nodig om een nieuwe leefstijl aan te leren dan de ander. Daarom verschilt het aantal begeleidingsgesprekken per persoon. De één wil kortdurend begeleiding en heeft aan 2-3 gesprekken voldoende. De ander wil liever vaker komen en kiest voor een langer traject. U bepaalt zelf wanneer de begeleiding wordt beëindigd. Dit kan om allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld als u uw doel heeft behaald of als u tevreden bent over het bereikte resultaat. Maar ook kunt u besluiten al dan niet tijdelijk te stoppen als er teveel andere zaken spelen, waardoor het niet lukt om ook nog aandacht aan het dieet te besteden.

Het resultaat dat u bereikt heeft wilt u natuurlijk graag vasthouden. Het zou voor u heel jammer zijn als u na verloop van tijd terugvalt in uw oude gewoontes. Daarom is het mogelijk om nog een afspraak op lange(re) termijn te plannen, over een half jaar of een jaar.
Uw huisarts ontvangt bericht van ons als de begeleiding wordt afgesloten of als deze omgezet wordt naar een ‘jaarconsult’.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Dokkum, Leeuwarden, Burgum, Damwâld of Anjum?