E-mail info@dieetzorgfriesland.nl
Telefoon: 0511-40 24 42

Wij werken op verwijzing van een (huis)arts, omdat deze inzicht in uw gezondheidssituatie heeft. Zo weten wij bij het opstellen van een dieet waarmee we, medisch gezien, rekening moeten houden.

Wilt u een eenmalige voedingscheck dan kunt u zonder verwijzing bij ons terecht. Mocht tijdens het gesprek blijken dat u toch behoefte heeft aan begeleiding, dan kan dat. Mogelijk heeft u dan alsnog een verwijsbrief nodig.

U kunt zich aanmelden door het invullen van het afsprakenformulier op de website. U kunt aangeven voor welk spreekuur u een afspraak wilt maken en wij nemen contact met u op.

U kunt ons bellen op nummer 0511-402442. U spreekt de voicemail in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Het is ook mogelijk dat uw (huis)arts de verwijsbrief naar ons toestuurt, in dat geval nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen.

  • Legitimatiebewijs
  • Verwijsbrief van de (huis)arts
  • Medicijnlijst
  • Eetdagboek

Uw gegevens worden tijdens het eerste gesprek in onze administratie vastgelegd. Wij hebben hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Als u een verwijsbrief gekregen heeft van uw (huis)arts, dan deze graag meenemen naar het spreekuur. Gebruikt u medicijnen, neem dan uw medicijnlijst mee.

Omdat er veel vastgelegd moet worden in een eerste gesprek en we u ook graag een eerste voedingsadvies willen geven, vragen we u om voorwerk te doen. Zou u een aantal dagen op willen schrijven wat u gegeten en gedronken heeft? Noteer zowel de maaltijden als de tussendoortjes. Klik hier voor het eetdagboek. Neem het ingevulde eetdagboek mee naar het spreekuur, zodat we dit als basis kunnen gebruiken voor het advies.

Een 1e consult duurt 60-75 minuten.
U bent dus 60-75 minuten in de spreekkamer, maar de daadwerkelijke gesprekstijd zal korter zijn.
Want de zorgverzekeraars eisen dat binnen deze tijd ook de afwikkeling van het consult plaats vindt, zoals het ordenen van het dossier en het rapporteren naar uw verwijzer.

Een vervolgconsult duurt meestal 30 minuten.
U bent dus 30 minuten in de spreekkamer, maar ook hier geldt dat de daadwerkelijke gesprekstijd korter zal zijn. De eerste minuten zullen besteed worden aan het inlezen in het dossier en de laatste minuten aan het bijwerken van uw dossier.

Het is belangrijk dat u een (dieet)advies krijgt dat goed aansluit bij uw gewoontes en uw mogelijkheden.

In de intake proberen we een zo compleet mogelijk beeld van u te krijgen. We zullen u bijvoorbeeld vragen naar uw thuissituatie, wat er medisch aan de hand is, uw medicijngebruik, wat uw wensen en ideeën zijn en wat u graag wilt bereiken.

Daarnaast gaan we uw eetgewoontes in kaart brengen. Hierbij gebruiken we bij voorkeur uw eetdagboek (zie hierboven bij punt 3).
We sluiten het gesprek af met een eerste advies, zodat u aan de slag kunt.

Mocht u geen eetdagboek bijgehouden hebben dan zullen we uw eetgewoonten navragen tijdens het eerste gesprek. Hierdoor zal er minder tijd overblijven voor een eerste advies.

Na het eerste gesprek rapporteren we de verwijzend (huis)arts.

Begeleidingsgesprekken:

Het veranderen van eetgewoontes kost tijd en energie. Veel mensen vinden het lastig om hun gewoontes te veranderen. Daarom bieden wij begeleidingsgesprekken aan.

Tijdens deze gesprekken gaan wij in op uw vragen en bespreken we de lastige situaties die u tegen komt. Zo nodig passen we het dieet tijdens het begeleidingstraject aan.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat u uw dieet niet meer als dieet ziet, maar dat het een nieuwe leefstijl gaat worden.

De één heeft meer tijd nodig om een nieuwe leefstijl aan te leren dan de ander. Daarom verschilt het aantal begeleidingsgesprekken per persoon.

De één wil kortdurend begeleiding en heeft aan 2-3 gesprekken voldoende. De ander wil liever vaker komen en kiest voor een langer traject.

U bepaalt wanneer de begeleiding wordt beëindigd. Dit kan om allerlei redenen zijn. Bijvoorbeeld als u uw doel heeft behaald of als u tevreden bent over het bereikte resultaat.

Het resultaat dat u bereikt heeft wilt u natuurlijk graag vasthouden. Het zou voor u heel jammer zijn als u na verloop van tijd terugvalt in uw oude gewoontes. Het is mogelijk om nog een afspraak op lange(re) termijn te plannen, een soort ‘jaarconsult’.

Uw (huis)arts ontvangt bericht als de begeleiding wordt afgesloten.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Dokkum, Leeuwarden, Burgum, Damwâld of Anjum?